2014 jul

Informisanje mladih s invaliditetom o uslugama sistema socijalne zaštite

Cilј ovog projekta je da se podignu kapaciteti mladih predstavnika udruženja osoba s invaliditetom za vršnjačko informisanje o mogućnostima i pravima za korišćenje usluga sistema socijalne zaštite na lokalu. Projektom je predviđeno održavanje treninga za…

Pokrenut projekat „Škola umetničkih veština“

Centar za omladinu Tvoja Srbija u partnerstvu sa Domom za decu i omladinu ometenu u razvoju „Sremčica“ pokrenuo je projekat „Škola umetničkih veština“. Tokom ovog projekta mladi sa smetnjama u razvoju sa mladima iz generalne…