2016 avgust

Snimljen film o osobama s invaliditetom

Povećanje vidlјivosti kroz rad na adekvatnom, efikasnom i efektivnom informisanju je klјučna aktivnost za podizanje svesti celog društva, te će se kroz ovaj projekat upravo izradom i emitovanjem medijskog sadržaja dati doprinos pobolјšanju uslova i…

Tvoja Srbija i Kancelarija za ljudska i manjinska prava snimaju film o osobama s invaliditetom

Loša informisanost o problemima i potrebama osoba s invaliditetom jedan je od velikih problema sa kojima se suočava srpsko društvo, a dovodi do toga da lokalne zajednice ne budu senzibilisane za ove probleme i potrebe,…