2017 jun

Tvoja Srbija i IPA ponovo u akciji! Ovog puta protiv nasilja na sportskim terenima.

Problem iskazivanja nasilјa na sportskim manifestacijama, posebno je izražen u prethodnih nekoliko decenija u Republici Srbiji. Navijačke grupe različitih klubova, sukoblјavaju se kako među sobom, tako i sa pripadnicima bezbednosnih struktura sa čestim telesnim povredama…