2017 avgust

Tvoja Srbija i IPA kreirali su Priručnik za pripremu radionica o nasilju na sportskim terenima

U okviru projekta „Reci NE navijačkom nasilju – umrežavanje lokalnih partnera i multisektorski pristup borbi protiv nasilja na sportskim terenima“ kreirali smo Priručnik za pripremu radionica o nasilju na sportskim terenima koji će biti pomoćno sredstvo…