2018 novembar

Modernim kanalima komunikacije do bezbednijeg okruženja za mlade

Sprečavanje i suzbijanje nasilјa prema mladima, kao i zaštita mladih koji su pod rizikom od nasilјa ili su izloženi nasilјu, prepoznato je kao prioritet u nacionalnim politikama i predmet je značajnih napora koje ulažu Vlada,…