Aktuelni projekti

Edukacija danas – za bezbednije sutra

Projektom „Edukacija danas – za bezbednije sutra“ želimo da omogućimo mladima da steknu neophodna znanja o nasilјu koje je sve više prisutno među njima, bolestima zavisnosti kao i trgovinom lјudima – decom. Kroz radionice koje će biti organizovane u okviru ovog projekta, učesnici će steći znanja koja će im pomoći u pravilnom shvatanju negativnih i pozitivnih društvenih vrednosti, ali i da unaprede svoju ličnu bezbednost.

Najmanje 25 radionica u oblasti bezbednosti mladih biće realizovano u više od 20 srednjih škola širom Srbije. Radionice će sprovoditi eksperti Internacionalne policijske asocijacije koji imaju dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti. COTS će, u saradnji sa psiholozima i pedagozima škole, objaviti poziv za učenike za učešće u radionicama o bezbednosti mladih i sprovesti proces selekcije kandidata. Kako smatramo da mladima treba pružiti potpuno jednake šanse, kriterijumi za selekciju će se najviše odnositi na motivaciju za učešće. Takođe, u saradnji sa školskim psiholozima i pedagozima, biće pozivani i biće data prednost mladima koji su u prethodnom periodu imali naznake problematičnog ponašanja.

Učesnici radionica će dobiti i informativne brošure kreirane u sklopu ovog projekta. Brošure će predstavlјati sažetak radionica te će učesnicima služiti kao podsetnik na ono što su naučili/saznali, dok će ostalim učenicima služiti kao izvor veoma korisnih i značajnih informacija o vršnjačkom nasilјu, bolestima zavisnosti i trgovini lјudima kao trima najzastuplјenijim pretnjama bezbednosti mladih danas.

Ovaj projekat se realizuje kao nastavak projekta „Bezbedni mladi – sigurnija Srbija“ koji je Centar za omladinu Tvoja Srbija sproveo u 13 srednjih škola u Srbiji tokom prošle godine.

footer

Comments are closed