Aktuelni projekti

Modernim kanalima komunikacije do bezbednijeg okruženja za mlade

Sprečavanje i suzbijanje nasilјa prema mladima, kao i zaštita mladih koji su pod rizikom od nasilјa ili su izloženi nasilјu, prepoznato je kao prioritet u nacionalnim politikama i predmet je značajnih napora koje ulažu Vlada, državne institucije, Ministarstvo omladine i sporta, nevladin sektor i ostali relevantni akteri. I ove godine Centar za omladinu – TVOJA SRBIJA uključuje se u napore za obezbeđivanje sigurnog okruženje za mlade u Srbiji realizacijom projekata „Modernim kanalima komunikacije do bezbednijeg okruženja za mlade“.

Svrha ovog projekta je osnaživanje mladih uzrasta 15-19 godina da se aktivno uključe u prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja. Projekat se odvija u nekoliko faza. U prvoj fazi organizovaćemo javnu raspravu i panel diskusiju na najvećem regionalnom jutjub festivalu, Balkan tjub festu, gde će više od 3.300 mladih i 500 roditelјa razgovarati na temu vršnjačkog nasilјa. U dalјoj fazi realizovaćemo 3 radionice u 3 srednje škole na teritoriji čitave Srbije, tokom kojih će više od 150 mladih biti edukovano o oblicima vršnjačkog nasilјa i njegovoj prevenciji i suzbijanju. Krajnje, kreiraćemo 8-minutni kratkometražni dokumentarni filma i 3 edukativna video klipa koje će biti  plasirani putem promotivne kamapnje mladima ali i članovima opšte populacije. 

Centar za omladinu – TVOJA SRBIJA sprovodi ovaj projekat u saradnji sa Internacionalnom policijskom asocijacijom a finansira Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Comments are closed