Misija i vizija

NAŠA MISIJA

Misija Centra za omladinu – TVOJA SRBIJA je da poboljša kvalitet života kao i da utiče na unapređenje položaja mladih u Srbiji kroz promociju pozitivnih vrednosti i tolerancije, i afirmaciju stvaralaštva i kulture, neformalnog obrazovanja, zaštite životne sredine, zdravih stilova života, prevencije rizičnog ponašanja mladih, aktivizma i volonterizma.

NAŠA VIZIJA

Vizija Centra za omladinu – TVOJA SRBIJA jesu aktivni i uspešni mladi.