Naši ciljevi

Centar za omladinu – TVOJA SRBIJA svoje resurse u radu sa mladima usmerava ka ostvarenju sledećih ciljeva:

 • promocija i unapređenje aktivnosti za ostvarivanje potreba i interesa omladine u svim oblastima,
 • zaštita interesa omladine i mladih,
 • edukacija, proučavanje i praćenje omladine i mladih,
 • organizovanje aktivnosti sa ciljem povećanja zapošljibvosti i smanjenja nezaposlenosti mladih,
 • razvoj oblasti srodnih unapređenju društvenog značaja omladine, kao i ostalih oblasti koje podstiču razvoj omladine i mladih,
 • popularizacija, usmeravanje, podržavanje omladine i mladih,
 • povezivanje omladine,
 • ukazivanje na javni, društveni i sociološki značaj omladine i mladih,
 • organizovanje stručnog rada na edukaciji mladih iz oblasti koja je predmet delovanja ovog udruženja,
 • informisanje mladih i drugih građana o aktivnostima i programima za mlade kao i o društveno važnim dešavanjima,
 • rad na boljoj informisanosti i emancipaciji mladih,
 • koordiniranje domaćih i međunarodnih programa i projekata za inkluzija i unapređenje položaja mladih iz marginalizovanih grupa,
 • i druge aktivnosti u funkciji uključivanja omladine u sve tokove društvenog života.