Zašto Centar za omladinu – TVOJA SRBIJA?

Kao posledica nestabilne finansijske situacije koja nas i danas prati, mladi u Srbiji su sve više počeli svoju budućnost da traže izvan granica svoje zemlje, a sve češće u medijima i javnosti čujemo i pesimistične komentare o budućnosti istih tih mladih.

Smatramo da je ovakav stav pogrešan i zato smo osnovali Centar za omladinu – TVOJA SRBIJA. Sasvim smo sigurni da uz pravi podstrek, dobru ideju i pozitivan stav ništa nije nemoguće, te da Srbija zadovoljava neophodne uslove da mladi u njoj budu uspešni, srećni, zdravi i ispunjeni.

Ne naginjemo lakim i brzim rešenjima i uvereni smo da vredan rad, dugoročni planovi i kreativni projekti mogu predstavljati pravi put ka tome da svaka mlada osoba unutar granica Srbije počne ovu zemlju da doživljava kao svoju dobru perspektivu.