Vesti

Održan trodnevni trening o društvenom uključivanju učesnicima projekta „Škola umetničkih veština“

U okviru projekta „Škola umetničkih veština“, Centar za omladinu Tvoja Srbija održao je trodnevni trening o društvenoj inkluziji za 30 mladih. Učesnici treninga su ujedno i učesnici projekta, a čini ih 15 mladih štićenika Doma za decu i mlade ometene u razvoju „Sremčica“ i 15 mladih iz generalne populacije. Trening je organizovan sa ciljem da se kreira zajednička osnova znanja između učesnika i obezbedilo dobijanje osnovnih informacija o socijalnom uključivanju i najboljim praksama u ovoj oblasti. Trening su držali profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, ali i mladi vršnjački edukatori koji su učesnicima predstavili aktivnosti kancelarija za mlade na ovom polju.

Radionice tokom treninga podrazumevale su sledeće: vežbe da učesnici zajednički definišu ko su mladi ljudi sa manje mogućnosti (u ovom slučaju mladi sa smetnjama u razvoju), kako su viđeni od strane društva i kakvi su pritisci sa kojima se suočavaju. Takođe, na radionicama se govorilo i o razumevanju prirode predrasuda i stereotipa, kao i o diskriminaciji i socijalnoj distanci na opštem i ličnom nivou. Podizanje svesti učesnika iz generalne populacije o tome kako izgleda biti isključen ili nedovoljno uključen u društvo je jedan od aspekata projekta.

Nakon treninga mladi će učestvovati u kreativnim radionicama tokom kojih će pripremati materijale i nastup za manifestaciju „Gledaj me srcem“ koja će biti održana na samom kraju projekta – 16. novembra, na Svetski dan tolerancije.

Projekat „Škola umetničkih veština“ finansira Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope.

Comments are closed