Kreativne radionice

Projekat “Škola umetničkih veština” razvija socijalne i kreativne veštine mladih sa smetnjama u razvoju kroz njihovo učešće u kreativnim radionicama iz 4 različite oblasti umetnosti (gluma, pevanje, ples i crtanje/slikanje). Opšti cilj projekta je pružanje doprinosa socijalnoj inkluziji mladih sa smetnjama u razvoju i podsticaj i razvoj njihovih kreativnih veština.

Podsticanje socijalne uklјučenosti mladih sa smetnjama u razvoju ostvarujemo kroz realizaciju kreativnih radionica baziranih na interaktivnom radu mladih sa smetnjama u razvoju i dece opšte populacije koje vode stručnjaci iz navedenih oblasti.

Organizacija podrazumeva 13 radionica u trajanju od 2 sata i 30 minuta, utorkom od 17:00č do 19:30č, gde će svaka od 4 sesije (gluma, pevanje, ples i crtanje/slikanje) trajati po 30 minuta.